CLUB CASCAS CURS 2020-21

Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i seguint les pautes del Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, i per acomplir amb el Pla de contingència, ens veim obligats a prescindir de les activitats extraescolars. En el seu lloc, i per a les famílies que hagin de menester un servei de guarda, us oferim el ClubCascas. Us pregam que, mitjançant el següent correu electrònic, ens indiqueu si el vostre fill farà ús d’aquest servei:

clubcascas@cpcascapiscol.org

Us recordam que:

  1. El ClubCascas s’inicia el dilluns, dia 14 de setembre.

  2. L’activitat es realitzarà de dilluns a divendres, entre les 15:30 i les 16:30 hores.

  3. Els preu de la mensualitat és 60€.

A banda d’això, per a l’alumnat que faci un ús eventual del servei, disposau d’un paquet de 10 tiquets, el preu del qual és de 30€, que podreu utilitzar quan us calgui, i del servei diari, el preu del qual és de 4€.