Menjador escolar 2020-21

Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i seguint les pautes del Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, i per acomplir amb el Pla de contingència, us pregam que notifiqueu si el vostre fill serà usuari fix del servei de menjador, emplenant la domiciliació bancària que s’adjunta AQUÍ, mitjançant el següent correu electrònic:

menjador@cpcascapiscol.org

Us recordam que:

  1. El servei de menjador s’inicia el dimecres, dia 16 de setembre.
  2. Per ser usuari fix del servei se n’ha de fer ús, com a mínim, de tres dies setmanals, i que han de ser sempre els mateixos.
  3. El preu del menú és de 5.20 € diaris.

Pel que fa als usuaris eventuals, s’ha de fer el pagament, el preu del menú és de 5.80 €, o a l’escola matinera, en deixar el vostre fill, o a la Secretaria del centre, entre les 09:05 i les 09.30 h, sempre respectant les mesures sanitàries: ús de mascareta, distanciament social i rentat de mans.