Reunions famílies (on-line)

CALENDARI DE REUNIONS

Aquestes reunions seran per vídeo-conferència i l’accés el tendreu al correu dels vostres fills/es.

  • Educació infantil: Dilluns, 28 de setembre, a les 17:00 hores.
  • Primer, segon i tercer de primària: Dimarts, 29 de setembre, a les 17:00 hores.
  • Quart, cinquè i sisè de primària: Dimecres, 30 de setembre, a les 17:00 hores.


Us volem recordar que l’objectiu de la reunió és proporcionar informació pedagògica i curricular i de la seva organització, així com resoldre els dubtes que se presentin. Per a consultes relacionades amb la pandèmia provocada per la COVID-19, pregam que us adreceu a la Direcció del centre, a INFOCOVID PEDIÀTRIC (900700222) per resoldre dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu o amb la Direcció General de
Salut Pública (900101863 o educacovid@dgsanita.caib.es) per altres tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19.
Us informam que, degut al gran nombre de cridades telefòniques, hem habilitat un segona línia, el número de la qual és el 971 755 335.
A banda d’això, per a qualsevol demanda relacionada amb el menjador escolar adreçau-vos a l’adreça electrònica menjador@cpcascapiscol.org i per les de l’escola matinera a escolamatinera@cpcascapiscol.org o  contactau telefònicament amb el centre.