Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Ateses les consultes realitzades referents a les mesures adoptades per al curs 2021-2022, vos remetem a la Modificació de 10 de setembre de 2021 de la Resolució conjunta d’Educació i Salut de 4 de juny de 2021 que podeu consultar a: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4737343&coduo=36&lang=ca

Volem recordar-vos que l’esmentada Resolució és d’obligat compliment per a tots centres docents.