Eleccions al Consell Escolar

Seguint les instruccions publicades per la Conselleria d’Educació i que teniu a continuació encetam el procés electoral de renovació del Consell Escolar del centre.

Definició i competències del Consell Escolar:

Composició:

Sorteig:

Calendari:

Acta sessió:

Cens DEFINITIU de mares, pares i tutors legals:

 

Notificació:

Full normalitzat presentació candidatures:

Membres mesa electoral:

Candidatures provisionals presentades:

Horari de les votacions:

Candidatures (Mares i pares):

Candidatures (Mestres):

Acta eleccions professorat: