Resolucions del Consell Escolar

Podeu veure les resolucions que ha enviat el Consell Escolar del centre a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma, i la la D.G. de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació: