Reunions amb les famílies d’inici de curs

CALENDARI DE REUNIONS AMB LES FAMÍLIES

 

  • Educació infanti Dilluns, 19 de setembre, a les 14:00 hores.
  • Primer cicle de primària Dimarts, 20 de setembre, a les 14:00 hores.
  • Segon cicle de primària Dimecres, 21 de setembre, a les 14:00 hores.
  • Tercer cicle de primària Dijous, 22 de setembre, a les 14:00 hores.