NA CERCLINA..

A LA CLASSE ESTEM APRENENT LES FORMES GEOMÈTRIQUES D’UNA FORMA DIVERTIDA… VOS PRESENTEM A NA CERCLINA FETA PER NOLTROS MATEIXOS AMB MOLTS DE CERCLES DE COLORS.