Mobilitat activa! #DEFC2023

La 13a edició del Dia de l’Educació Física al Carrer (#DEFC2023) tindrà lloc el 26 d’abril sota el lema “Fomentant la mobilitat activa amb +EF”.


Aquesta edició orienta el seu enfocament cap a una relació amb la mobilitat activa i seguretat viària, amb l’Agenda 2030 i amb els seus respectius ODS (3, 4, 5, 7 i 11), buscant formar a futures persones adultes per a un món més actiu, igualitari i sostenible.
En aquesta línia, a l’escola hem començat a treballar a través de tallers de seguretat viària i sessions d’Educació Física “Sobre Rodes”, la promoció i foment de l’ús del transport actiu en les rutes quotidianes.

Qui s’anima a venir a l’escola caminant/en patins/en patinet/en monopatí/en bicicleta…? 😉