No toqueu l’escola en català

Davant la futura implantació la lliure elecció de llengua proclamada per la Conselleria d’Educació, el claustre del CEIP Cas Capiscol vol expressar que:

  • L’escola és un entorn on la segregació no hi té cabuda, per cap motiu. Així que no s’entén que el curs vinent haguem de fer diferències de llengua entre el nostre alumnat.
  • L’escola és un element bàsic dins el procés de normalització lingüística de la llengua catalana. Amb una immensa majoria d’alumnat castellanoparlant, és cabdal que l’escola sigui un referent catalanoparlant, on l’alumnat tingui accés a l’aprenentatge de la llengua catalana de manera quotidiana. No podem formar alumnes competents en llengua catalana si, com a mínim a l’entorn acadèmic, l’alumnat no està en contacte directe i continu amb la llengua catalana. 
  • L’escola ha d’impulsar la identitat cultural pròpia de les nostres illes. Amb la força de la globalització que ens importa els aires d’altres cultures; no es pot obviar el paper transmissor de l’escola per donar a conèixer i fer estimar les nostres tradicions, festes i riquesa cultural. No és possible treballar el nostre patrimoni cultural si no és en la nostra llengua. 
  • L’escola ha de dignificar la nostra llengua, donar-li la rellevància que no té fora de l’àmbit escolar. Volem que l’alumnat vegi el català com una llengua de propi dret, no com un reducte folklòric.
  • L’escola és un lloc on allò realment important són les estratègies pedagògiques, no polítiques. Deixau-nos fer la nostra feina de manera professional, amb l’exitosa experiència que durant molts anys hem comprovat que aconseguim amb la immersió lingüística en català. 
  • L’escola és un exemple de convivència pacífica. No és el moment, ni ho serà mai, de crear conflictes a on no existien. 

I per si tots aquests motius no són prou, els acompanyam d’una imatge que es suma a la de molts altres claustres de la nostra illa que volem dir alt i clar:  NO TOQUEU L’ESCOLA EN CATALÀ.