Beques i ajuts

 

Ajuts NEE curs 2021-22

S’han convocat els ajuts NEE pel curs 2021-22. En teniu tota la informació al web:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

Ajuts menjador curs 2021-22

Us informam que s’ha publicat al BOIB, la  Resolució de la convocatòria d’ajuts de menjador del curs  2021-22. Teniu tota la informació disponible al web:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

Llistat DEFINITIVA* d’ajuts concedits AMB DOTACIÓ ECONÒMICA:

Llistat DEFINITIVA* d’ajuts concedits SENSE dotació econòmica:

Llistat DEFINITIVA* d’ajuts DENEGATS:

*NOTA: Només publicam les pàgines corresponents a l’alumnat del nostre centre.