Escola Matinera

Degut a les circumstàncies de l’actual crisi sanitària i les mesures de distanciament i d’organització, els usuaris només podran ser fixos prèvia inscripció al correu: escolamatinera@cpcascapiscol.org