Padrins i fillols lectors

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza entre alumnes de 5è i 1r de primària, mentors que fan de padrins de lectura i alumnes tutelats que fan de fillols.

Aquesta activitat es realitza setmanalment dins la recerca de moments que fomentin la lectura per plaer. El fet de ser padrí o padrina implica un compromís de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol o fillola. L’ajuda a decodificar les lletres, però també a comprendre allò que llegeix, a imaginar finals diferents, a parlar sobre els personatges i, fins i tot, a conversar sobre altres contes i personatges que els agraden. El mentor també aprèn perquè realitza un aprenentatge més profund del que llegeix, necessita entendre i explicar allò que passa, a més de millorar la seva dicció, pronúncia i expressivitat.

Sabem que tot allò que aprenem lligat a emocions positives mai s’oblida, així que apostem per aprenentatges significatius que els nostres alumnes es duguin per sempre.