Escola Matinera

El servei d’escola matinera s’iniciarà el dimarts, dia 13 de setembre, i se dividirà en dues franges horàries amb els preus que apareixen a continuació de cada una d’elles:

USUARIS FIXOS

Entrada de 07:30 a 08:00 hores 32€ mensuals

Entrada de 08:00 a 08:40 hores 27€ mensuals

USUARIS EVENTUALS

Entrada de 07:30 a 08:00 hores 2,50€ diaris

Entrada de 08:00 a 08:40 hores 2,00€ diaris

La porta d’accés a l’escola matinera se tancarà a les 08:40 hores.

Remeteu emplenat el full d’inscripció que s’adjunta a: escolamatinera@cpcascapiscol.org